Osallistuminen ja osallistumisaika

KOVAn joulukalenteri järjestetään 1.-24.12.2021. Kunkin päivän arvontaan voi osallistua 24 tuntia luukun julkaisun jälkeen, poikkeuksena viimeinen, 24. päivä julkaistava luukku, jonka arvontaan voi osallistua 28.12.2021 asti.

Arvontaan osallistuminen tapahtuu KOVAn Instagram-tilillä, jokaisessa postauksessa on ohjeet arvontaan osallistumiseen. Mikäli julkaisun teksti on suomeksi, toimitetaan palkinnot vain Suomeen. Mikäli teksti on englanniksi, on kenelle tahansa mahdollisuus osallistua. 

Arvonnan järjestäjä

Arvonnat järjestää KOVA yhdessä Yhteistyökumppaneiden kanssa.

Voitosta ilmoittaminen

Voittajiin ollaan yhteydessä Instagramin kautta, jossa myös osallistuminen tapahtuu. Osallistumalla arvontaan osallistujat myöntävät KOVAlle ja Yhteistyökumppaneille julkaista heidän nimensä sekä heidän mahdollisesti jakamiaan kuviaan ja kommenttejaan KOVAn ja/tai Yhteistyökumppanin sosiaalisessa mediassa.

Voittajilta kerätään yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, osoite) palkintojen lähettämistä varten.

Tietojen luovuttaminen

Kampanjassa kerättäviä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjän vastuu arvonnan osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkintojen määrää tai arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot palkinnosta. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen, eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin tai myydä.

Erityisehdot

Mikäli voittajaa ei tavoiteta seitsemän päivän kuluessa arvonnan suorittamisesta, on KOVAlla oikeus valita uusi voittaja.

Mikäli jotakin palkintoa ei voi toimittaa osallistujan alueelle, KOVAlla on oikeus valita uusi voittaja. Esimerkiksi osa tuotepalkinnoista toimitetaan vain Suomeen.

 

Rekisteriseloste

Rekisterin ylläpitäjä: KOVA

Rekisteri koostuu sivustolla olevien ehdotusten mukana annetuista yhteystiedoista. Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja voidaan käyttää voitosta ilmoittamiseen.

Järjestäjä pidättää oikeuden palkintojen muutoksiin.

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

Nimi

Katuosoite

Postitoimipaikka

Postiosoite

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterit on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

In English:

KOVA’s Christmas Calendar will be active 1.-24.12.2021. Each lottery can be entered 24 hours after its publication, with the exception of the 24th day, which can be entered until 28.12..

Giveaway organizer

The giveaway is organized by KOVA and its partners. 

Communication with winners and participation

The winners will be contacted via Instagram. By taking part in the lottery, the participant grants KOVA and its Partners the right to publish their names and any pictures and comments they have shared on KOVA’s and/or Partner’s social media.

You can participate in giveaways on KOVA’s Instagram. Every post has directions on how to participate. If the text is in Finnish, the prizes are delivered only to Finland. If it is in English, everyone can participate in the giveaway.

Contact information will be collected from the winners for submission of prizes. The information will not be disclosed to third parties.

Responsibility of the organizer

The organizer’s liability to the participant of the lottery may not in any cases exceed the number or value of the prizes. The winner of the prize will release the organizer of the competition from all liability that may arise or be claimed to have arisen from participating in this competition or for redeeming or using the prize.

Special conditions

If the winner is not reached within seven days, KOVA has the right to choose another winner.

If the prize cannot be delivered where the winner lives, KOVA has the right to choose another winner. For example, some of the products can only be delivered to Finland. This will be mentioned in the post.